Thursday 13 September 2012

ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အမွန္တကယ္ရရွိဖို႔ လုိအပ္တယ္လို႔ဆိုရင္ ဘယ္သူကမွ အျငင္းမပြါး ေလာက္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လည္း အမွန္တကယ္ လိုလားေနၾကမယ္ ဆိုရင္လည္း ျငင္းမယ့္လူ ရွိမယ္ မထင္ပါဘူး။ လူတိုင္းက လိုလားေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကီးဟာ ဘာေၾကာင့္ အခုထိ မရေသးတာလဲဆိုတာ ျပန္လည္ၿပီး သုံးသပ္ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုေနၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။ 

ျပည္မမွာေနၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔  ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကည့္ပါတယ္။ နားလည္သူ အေတာ္ရွား ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲက မိတ္ေဆြေတြေတာင္ မသိနားမလည္သူေတြ အေတာ္မ်ားပါတယ္။  ေယာင္ေတာင္ေပါင္ေတာင္ေတြ မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အားလုံးတူညီၾကတဲ့ ဆႏၵတစ္ခုကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားၾကတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အခုကာလမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကို အစိုးရက ဦးေဆာင္ၿပီးေဖာ္ေဆာင္ေနတာမို႔ ပိုျပီး စိတ္၀င္စားစရာ အခ်ိန္ကာလလည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ ေျခာက္ဆယ္ေလာက္အထိ တိုက္ခိုက္လာခဲ့ၾကလို႔ အခုကာလမွာ ရပ္ဖို႔သင့္ၿပီဆိုတာ အားလုံးက လက္ခံထားတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္သြား ေအာင္၊ ၿပီးၿငိမ္းသြားေအာင္ လုပ္ေနတာလည္း အႀကိမ္ေပါင္း အေတာ္မ်ားခဲ့ပါၿပီ။ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ေရရွည္တည္တ့ံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနမ်ိဳးကို ခုထိ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။


ၿပီးခဲ့တဲ့၊ မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကိုေတာ့ အျပစ္မတင္လိုပါဘူး။ သူတို႔ဆီက သခၤန္းစာ ကိုသာ ရယူရမွာပါ။ ဒါေတြကို လက္ရွိ အေျခအေန၊ အေနအထား၊ အယူအဆေတြနဲ႔ ယွဥ္တဲြသုံးသပ္  စိစစ္ၿပီး သခၤန္းစာယူ ေဆာင္ရြက္ရမွာပါ။ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈမွာ ျပန္ၿပီးအသုံးခ်ရမွာပါ။


ဒီေန႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဥပေဒျပဳအဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕အစည္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရုံး ဆိုတဲ့ မ႑ိဳင္သုံးရပ္ ျငင္းခုံေျပာဆိုေနၾကတာေတြ အားလုံးကို သတၱဳခ်ၾကည့္ လိုက္ရင္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထဲက ေဖၚျပခ်က္ေတြဟာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္္ ဆိုတာ ေတြ႕ရမွာပါ။ ဥပေဒဆိုတာ ကိုယ့္အယူအဆနဲ႔ကိုယ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေနလို႔ မရပါဘူး။ တိက်ေသခ်ာတဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ တစ္မ်ိဳးတည္း ရွိေနရ မွာပါ။ ဘယ္လို စြပ္စဲြျပစ္တင္မႈေတြ၊ စာခၽြန္ေတာ္ေတြ လုပ္ၾက ပါေစ။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ အားနည္းခ်က္ရွိေနတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ရမယ့္ အေျခအေနကေန မေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီအေျခအေနမွာဘဲ အဆုံးသတ္ရမွာပါ။

ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ တစ္ဖဲြ႕နဲ႔ တစ္ဖဲြ႕ ျပစ္တင္စကားေတြနဲ႔ ဘာေတြဘဲ လုပ္ေနလုပ္ေန ေျပာေနေျပာေန ေနာက္ဆုံး တစ္ေန႔ မွာေတာ့ ဘယ္သူမွ မေက်ာ္လႊားႏိုင္တဲ့ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းကိုဘဲ သြားရမွာမို႔  အဲဒီကို တစ္ခါတည္းသြားလိုက္ရင္ ပိုမေကာင္းဘူးလားလို႔ ေတြးမိလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ့္တစ္ႏိုင္ငံတည္းသား အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ၾကတာမို႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ တစ္ဖဲြ႕နဲ႔တစ္ဖဲြ႕ ထြက္ ေပါက္မရွိေအာင္ ပိတ္ဆို႔တိုက္ခိုက္တာမ်ိဳးဆိုရင္ မေကာင္းပါဘူး။ တစ္ဖက္ကိုလည္း ထြက္ေပါက္ ေပးလုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ အျမင္က်ယ္ၿပီး ေရရွည္ကိုေတြးတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ေတြက ယုံၾကည္လို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးလွတဲ့ မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္ဆီမွာ တာ၀န္ ေပးအပ္ခံခဲ့ရတာပါ။   ပိုၿပီး သတိထားေဆာင္ရြက္သင့္ ပါတယ္။

အခုျဖစ္ေနၾကတဲ့ ကိစၥကို ပဋိပကၡ တစ္ခုလိုရႈျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ျခားအေရးႀကီး လုပ္စရာေတြ က်န္ေနခ်ိန္မွာ အေၾကာင္းမဲ့ အခ်ိန္ကုန္ေနတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ ပါဘူး။ အကူးအေျပာင္းကာလ ျဖစ္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ရဲ႕ အေနအထားဟာ တိမ္းေစာင္းမသြားဖို႔ကို အထူးဂရုျပဳရပါမယ္။ အားလုံးက ၀ိုင္း၀န္းေဖးကူၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ကိစၥတစ္ခုအေပၚ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ခုလို သေဘာထားသင့္တယ္လို႔ ယူဆလို႔ပါ။

ဒီလို  အတိမ္းအေစာင္းမခံႏိုင္တဲ့ ကိစၥေတြထဲမွာ အလြန္ကို အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတစ္ခုကေတာ့  ျပည္တြင္းတိုက္ပဲြေတြကေန စစ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို႔ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အထက္မွာ ေျပာခဲ့သလိုပါဘဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေတြမွာလည္း ကို္ယ့္တစ္ႏိုင္ငံထဲသား အခ်င္းခ်င္းဘဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အေသအခ်ာ လက္ခံထားရပါလိမ့္မယ္။ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ေခ်ာင္ပိတ္ေစမယ့္ ကိစၥမ်ိဳးကို ေရွာင္သင့္ပါတယ္။ အခုကိစၥမွာ ျပည္ပရန္ မပါပါဘူး။ ကိုယ့္ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာသာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္ပရန္ မရွိေတာ့တဲ့ အခ်ိန္ကာလရွည္ႀကီး တစ္ခုမွာ ကိုယ့္ျပည္တြင္းတိုက္ပဲြေတြနဲ႔ ၾကာရွည္ေနတာ တကယ့္ကို ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းလွပါတယ္။

စစ္ပဲြေတြျဖစ္ၿပီး ဥပေဒကင္းလြတ္ေနတတ္တဲ့ ေဒသေတြမွာ ေနေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ လက္နက္ကိုင္သူ ဘယ္သူ႕ကိုမဆို ေၾကာက္ရတာ ဓမၼတာလို ျဖစ္ေနပါၿပီ။  ျပည္တြင္းက ရန္ကို ၿငိမ္းသင့္ပါၿပီ။ ျပည္ပရန္ကိုသာ ကာကြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားသင့္ပါၿပီ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမွသာ ျပည္ပရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွာပါ။ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း တိုက္လို႔ခိုက္လို႔ ရတဲ့ သူရဲေကာင္းဆုတံဆိပ္ ေတြအတြက္ ဂုဏ္မယူသင့္ပါဘူး။

ဒီေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားဟာ အလြန္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။


ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အရဆိုရင္ သာမန္အားျဖင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္ ရွိၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုအတတ္ႏို္င္ဆုံး ပိုင္းျခားက်င့္သုံးၾကတယ္။ တၿပိဳင္နက္မွာဘဲ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အျပန္အလွန္ ထိန္းညွိၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။  တကယ့္လက္ေတြ႕ မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ဆိုတဲ့ မ႑ိဳင္ႀကီးတစ္ခုဟာ စတုတၳေျမာက္ မ႑ိဳင္ႀကီးအျဖစ္ တည္ရွိေနတာပါ။ တပ္မေတာ္ဟာ အေျခခံဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးက႑ေတြမွာ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ အခ်ိဳးက် အလိုအေလ်ာက္ ပါ၀င္ခြင့္ရထားတာပါ။ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဖတ္ထားသူေတြ သိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားဟာ အလြန္ကို အေရးႀကီး တယ္လို႔ဆိုခ်င္တာပါ။


(၂၀၀၈) ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ  အခန္း(၁) "ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံမူမ်ား" ဆိုတဲ့အခန္း၊ ပုဒ္မ (၂၀) အပိုဒ္ (ခ) မွာ ဒီလိုေဖၚျပထားပါတယ္။
(ခ) တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥအားလုံးကို လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲ စီရင္ေဆာင္ရြက္ ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။


အဲဒီလို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားလို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကိစၥေတြမွာ တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေနမွ အဆင္ေျပႏိုင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္က ေခါင္းေဆာင္ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို  ေဆာင္ရြက္တာ အေကာင္းဆုံးပါဘဲ။  ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ဆိုႏိုင္ေလာက္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အဓြန္႔ရွည္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ဆိုရင္ အရင္ၿပီးခဲ့တဲ့ သခၤန္းစာေတြနဲ႔ ထည့္စဥ္းစားၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ပထမဦးဆုံး တပ္မေတာ္ပါ၀င္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အဦးဆုံးေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး အဖဲြ႕အစည္းေတြက ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမွာပါ။ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ မတူညီမႈေတြ၊ ကဲြလဲြမႈေတြ၊ အယူအဆေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္တူညီေအာင္ ညွိႏိႈင္းၾကရမွာပါ။  ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းၾကရမွာပါ။


အခုဆိုရင္ သမၼတရုံး၀န္ႀကီးေတြ တိုးခန္႔ထားတဲ့အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္မႈ ရုံးခန္းေတြေတာင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီဆိုေတာ့ အားတက္စရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြကို ပိုၿပီးေဆာင္ရြက္မယ့္သေဘာမို႕ ႀကိဳဆိုသင့္ပါတယ္။ အခုဆို ျပည္ပေရာက္အတိုက္အခံ အဖဲြ႕ေတြေတာင္ ျပန္လာေနၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးေလာကသားေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးေနတာဆိုေတာ့  ဒါဟာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ 

ျပည္ပမွာ သြားေနေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံေတြကိုေတာင္ ျပည္တြင္းျပန္ခြင့္ေပးၿပီး ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ရင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားၾကတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔  ႏိုင္ငံေရးကိစၥ မေဆြးေႏြးႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ အလြန္မ်ားတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ အလြန္မ်ားလွတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို ေျပလည္ေအာင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ အလြန္ကိုဇြဲသန္ဖို႔ လိုပါတယ္။ စိတ္ရွည္ဖို႔လိုပါတယ္။ အေျမာ္အျမင္ႀကီးဖို႔ လိုပါတယ္။ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲတဲ့ ကတိက၀တ္ေတြ ရွိၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ လိုအပ္တာက အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါေပမဲ့ ေရွာင္လဲြမရႏိုင္တဲ့၊ မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းၾကရမယ့္ ကိစၥမို႔ ဇဲြရွိရွိ ျဖတ္သန္းၾကရမွာပါဘဲ။


ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခုထဲမွာဘဲ စာရင္းအၾကမ္းေကာက္ယူၾကည့္လိုက္ေတာ့ လက္နက္ကိုင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖဲြ႕ ေျခာက္ဆယ္ေလာက္ရွိေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြါး အတြက္ ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္လက္နက္ကိုင္ထားသူေတြလည္း အမ်ားအျပားပါဘဲ။  ျပည္တြင္းစစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးသလဲ ဆိုတာ အဲဒီအခ်က္ေတြက သက္ေသျပ ေနပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွသာ ဟန္ေဆာင္ထားတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ အခုေျပာေျပာေနတဲ့ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတဲ့စကားရပ္ကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး နီးစပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ပါဘဲ။ အဲဒါကလည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ ေတြကေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ႏွစ္ဖက္စလုံး ေက်နပ္ သေဘာ တူညီမႈေတြ ရမွ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္မွာပါ။ ဘယ္ေလာက္ဘဲ ခက္ခဲခက္ခဲ မျဖစ္မေန မရမေန ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္းပါ။
                                                                             စိုင္းညြန္႔လြင္
                                                                   ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္လာလ (၇) ရက္။                                                                            UNITY ဂ်ာနယ္

                                                                            အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၂၅
                                                                            စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၂၊ စေနေန႔။

No comments:

Post a Comment