Thursday 24 October 2013

၁၄ - ျပည္ နယ္ တဲ့ လား ?၁၄- ျပည္နယ္တဲ့လား ဆိုၿပီး မၾကာခဏ လာလာေမးေနၾကလို႔ တစ္ေယာက္ခ်င္း ေျဖေနရတာ အေတာ္ကို အာေပါက္ေနပါၿပီ။ ေနာက္ဆုံးမေတာ့ မေရးဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့ အဲဒီအေၾကာင္းကို မျဖစ္မေန ေရးလုိက္ရပါၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွမ္းျပည္နယ္သားေတြ၊ ရွမ္းအမ်ိဳးသားေတြ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ကို ၀င္ခဲ့ၾကတာ အေတာ္ကို မ်ားပါၿပီ။ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ၾကတဲ့ သူေတြကေတာ့ အားလုံးေလာက္နီးနီးဟာ ၁၉၄၇ ကေန ၁၉၆၂ ႏွစ္ေလာက္အထိ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကတဲ့ လမ္းစဥ္ကိုဘဲ ဆက္ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီ ေခါင္းေဆာင္ ေတြ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကိုဘဲ ဦးတည္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့တာကုိဘဲ အမ်ိဳး သားေရးတာ၀န္တစ္ခု အေနနဲ႔ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီ လမ္းစဥ္ကိုဘဲ ဆက္လက္က်င့္သုံးႏိုင္ေအာင္ တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ႏို္င္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ အဲဒီပန္းတုိင္ကို မေရာက္ႏို္င္ဘူးလို႔ ယူဆခဲ့ၿပီး လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပဲြ၀င္တဲ့ လမ္းစဥ္ကို ကိုင္စဲြၿပီး တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႕ တိုက္ပဲြမွာ က်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ သူရဲေကာင္းေတြ အေျမာက္အျမားရွိခဲ့ၾကတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုရင္ အခုအထိကိုဘဲ လက္နက္စဲြကိုင္ထားေနဆဲ ဆိုတာ မ်က္၀ါးထင္ထင္ပါဘဲ။

အဲဒီ ဦးတည္ခ်က္ေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ ၁၉၄၇ - ခုႏွစ္တုန္းက ျပည္ေထာင္စုႀကီး ထူေထါင္ဖို႕ ၊ ဖဲြ႕ စည္းဖို႔ ၊ အတူတူလြတ္လပ္ေရးယူၾကဖို႔ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီတုန္းက Federated shan state ႏွင့္ Burma proper တန္းတူရည္တူ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်က္ဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ လုံး၀ေမ့လိုုက္လို႔ မရပါဘူး။ ပင္လုံ စိတ္ဓါတ္အေနနဲ႔လည္း အမ်ားက ေလးစားတန္ဘိုးထားခဲ့ၾကတယ္။

ဆိုခဲ့တဲ့ အဲဒီ အခ်က္ေတြကို မႀကိဳက္လို႔ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရ အဆက္ဆက္က ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ ကိစၥ ကိုေျပာရင္ေတာင္ ျပည္ေထာင္စုထဲက ခဲြထြက္တာဆိုၿပီး တစ္တိုင္းျပည္လုံးနဲ႔ ေသြးခဲြခဲ့တယ္။ အဲဒီကိစၥကို ဘယ္သူမွ မေျပာရဲ ၾကေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ရပ္ဆိုင္းသြားသလား။ မရပ္သြားခဲ့ပါဘူး။ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းနဲ႔ ဆက္လက္ တိုက္ပဲြ ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။ အက်အဆုံးေတြ မ်ားေပမဲ့ အဲဒီ ရည္မွန္းခ်က္က ဆက္လက္ ရွင္သန္ရပ္တည္ေနခဲ့တယ္။ ၁၉၆၂ - ခုႏွစ္ရဲ႕ ေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာဆို အဆိုးဆုံး အေျခအေနထိ ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ သို႔ေပမဲ့လည္း ဘယ္သူမွ မူမေျပာင္းခဲ့ၾကပါဘူး။ ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပင္လိုက္ၾကတာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ယုံၾကည္ခ်က္ကို အသစ္ျပန္ေရးခဲ့တယ္ဆိုတာမ်ိဳးလည္း လုံး၀ကို မရွိခဲ့ပါ ဘူး။ အဲဒီလို ဇဲြသန္သန္နဲ႔ ဒုကၡအေပါင္းကို ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားခဲ့ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အဲဒီ ဖက္ဒရယ္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ လာရင္ ရွမ္းေတြက ပိုၿပီးခံခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမွန္းသိလို႔ မေတြ႕လိုက္နဲ႔ ၊ ေတြ႕လိုက္တာနဲ႔တင္ ခင္ဗ်ားတို႔ ျပည္ေထာင္စုထဲက ခဲြမထြက္ၾကပါနဲ႔လို႔ အၿမဲလိုလို အေျပာခံရပါတယ္။

ဘယ္တုန္းကမွလည္း ခဲြထြက္ေရး မေျပာခဲ့ၾကပါဘူး။ တန္းတူညီမွ်ေရးနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကိုဘဲ ေတာက္ ေလွ်ာက္ေျပာလာခဲ့ၾကတာပါ။ တကယ္လည္းဘဲ အဲဒီတုန္းက ျပည္ေထာင္စုဟာ တန္းတူညီမွ်မႈွ မရွိခဲ့တာ အမွန္ပါ။ ဒါကို တရားဥပေဒနဲ႔အညီ နည္းလမ္းတက် (ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက်) ေဆာင္ရြက္ေျပာဆိုခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒီလုိ ႀကိဳးစားခဲ့ လို႔လည္း ႏွစ္ဖက္သေဘာတူမႈေတြ ရႏိုင္တဲ့ အလားအလာေတြေတာင္ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက အာဏာ သိမ္းခဲ့တယ္။ တိုင္းျပည္ ေခ်ာက္ထဲက်ဖို႔ လက္တစ္လုံးအလိုမွာ ကယ္တင္ခဲ့တယ္လို႔ မွတ္တမ္းတင္တယ္။ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ တိုင္းျပည္ေကာင္းစားဖို႔ လက္တစ္လုံးအလိုမွာ အာဏာသိမ္းလိုက္တာ သာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက အာဏာမသိမ္း ခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ ဒီေန႔ ဘယ္လိုအေျခအေနမွာ ျဖစ္္ေနမယ္ ဆိုတာ သမိုင္းက သက္ေသျပေနပါၿပီ။ အာဏာမက္ၿပီး ရာထူးမက္ၿပီး ေငြေၾကးမက္ၿပီး ထင္ရာႀကဲခဲ့ၾကလို႔ အခု ဘာျဖစ္ ကုန္ၿပီလဲ ဆိုတာ အမ်ားအသိပါဗ်ာ။

ရွမ္းေတြကို သမိုင္းတရားခံဘ၀ ေရာက္ေအာင္တြန္းပို႔ေပမဲ့ ၾကာၾကာ မစြပ္စဲြႏိုင္ပါဘူးဗ်ာ။ ရွမ္းေတြက စခဲ့တဲ့ ဖက္ဒရယ္မူဆိုတာ အခု ပစၥကၡတ္ အေျခအေနမွာ မေျပာမျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေပါင္းစည္းေရး လမ္းစဥ္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးအမွဴးေတြကိုယ္တိုင္က ေျပာေနၾကလို႔ အစဥ္အဆက္ေျပာလာၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္ ေျပာစရာ မရွိေတာ့သလုိ ျဖစ္ေနရပါၿပီ။ ဒီေန႔မွာေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ဖို႔ဆိုတာ အျငင္းမပြါးေတာ့တဲ့ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ျပည္နယ္တိုင္းက လူမ်ိဳးစုတိုင္းက ဖက္ဒရယ္ကို ေထာက္ခံေနပါၿပီ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္သူေတြဟာ ဒီ ေန႔မွာေတာ့ ေဘးကို ေရာက္ကုန္ရပါၿပီ။

ကိုင္းဗ်ာ .... ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ဒုကၡအေပါင္းၾကားက ေတာင့္ခံလာလိုက္ၾကတာ ဒီကေန႔မွာေတာ့ အမွန္တရားရဲ႕ အလင္းေရာင္က ထြန္းေျပာင္လာရျပန္ေပါ့ လို႔ ေျပာႏို္င္ပါတယ္။ အခုလို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုတာ အလြန္ကို ေရးပန္းစားေနျပန္ၿပီေပါ့။ ဒါဆို ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ထူေထါင္ေရးဆိုတဲ့ လမ္းစဥ္ စနစ္ဟာ မွားတယ္လို႔ မေျပာႏိုင္တာ ေသခ်ာေနပါတယ္။ မမွားရင္ မွန္လို႔ေပါ့ ။ မွန္ေနတယ္ဆိုရင္ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔မွ ျပင္စရာ မလိုဘူးလို႔ မွတ္ယူရမွာပါ။

ပါတီေတြ ၊ အဖဲြ႕အစည္းေတြက မိမိတို႔ ႀကိဳက္တဲ့ ပုံစံ၊ စနစ္၊ ေတြကို ေျပာၾကဆိုၾကတဲ့အထဲမွာ ၁၄-ျပည္နယ္နဲ႔ ဖဲြ႕ စည္းတာကို လက္ခံတယ္ဆိုတဲ့ အဖဲြ႕ေတြလည္း ေပၚလာၾကတယ္။ အဲဒီ အဖဲြ႕ေတြထဲမွာမွ အထင္ကရ ရွမ္းအဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုကလည္း ထိပ္တန္းက ပါေနတယ္။ ဘယ္သူကမွ ေစ်းမဆစ္ရခင္မွာ ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ခ်ေရာင္းသလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ေ၀ဖန္ေနၾကပါတယ္။ သူ႔အျမင္ ကိုယ့္အျမင္ကို ကၽြန္ေတာ္ေလးစားပါတယ္။ မေ၀ဖန္ခ်င္လို႔ မေ၀ဖန္ဘဲ နဲ႔ကို ေနေနတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းလိုလို တိုင္းရင္းသား အဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ အျခားပါတီ အဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ မိတ္ေဆြ ေတြ၊ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ေတြက လာလာေမးေနၾကတယ္။ ေ၀ဖန္ၾကတယ္။ ေမးခြန္းေတြ ထုတ္ၾကတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ေျဖရမွာက ကၽြန္ေတာ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မရပါဘူး။ ေမးေနၾကလြန္းလို႔ အခု စာစုကို ေရးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေမးေနတဲ့ လူေတြထဲက မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကတာက ရွမ္းအဖဲြ႕အစည္းက အဲဒီလို ၁၄-ျပည္နယ္ကို စၿပီး ေျပာလိုက္တာကိုပါ တဲ့။ တျခားလူမ်ိဳးစုေတြ ေျပာရင္ေတာ့ ထားလိုက္ပါေတာ့။ ရွမ္းေတြကိုယ္တိုင္က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရပ္ခံ လာခဲ့ၾကၿပီးေတာ့မွ အခုလို အခ်ိန္ၾကမွ ရွမ္းေတြကိုယ္တိုင္က လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလိုက္တာ မသင့္ဘူးလို႔ ေ၀ဖန္ေနတာ ပါ။ ၁၄-ျပည္နယ္နဲ႔ ဖဲြ႕စည္းတာ ဖက္ဒရယ္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ တိတိက်က် ေျပာရရင္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ၁၄- ျပည္နယ္လို႔ ဆိုလိုက္ေတာ့ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ကိုပါ ေမ့လိုက္သလို ျဖစ္သြားတာေပါ့။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ဖဲြ႕စည္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ သမိုင္း၀င္ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ လမ္းစဥ္ကို ေက်ာခိုင္းလိုုက္တာဘဲေပါ့။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒုကၡခံ ၊ ဆင္းရဲခံ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ေတြကို မေထာက္ထားတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္သြားတာေပါ့။ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ လူေတြ မင္းတို႔မွားေနတယ္လို႔ ေျပာလိုက္သလို ျဖစ္ကုန္တာေပါ့။ တိုက္ပဲြမွာ က်ဆုံးခဲ့ၾကတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ အသက္ေသြးေခၽြးေတြကို လမ္းခင္းလိုုက္ၾကတာဘဲေပ့ါ။ ေျပာလိုက္ၾကတာမ်ား ...... ေအာင္မေလး ေလး ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ မေျပာႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ေၾကာက္စရာႀကီးေတြပါဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ္ေျပာႏိုင္တာေတာ့ ရွိပါတယ္။ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို မႏွစ္သက္တဲ့လူေတြ ၊ ရွမ္းထဲမွာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလူေတြက အာဏာအပ္ႏွင္းခံရတဲ့ ရွမ္းေတြျဖစ္ေနတာပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ အဲ့သည္လူေတြဟာ အရင္တုန္းက ရွမ္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္း ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ျပင္ၿပီး တစ္ျခားစနစ္ကို ေျပာင္းမပစ္လုိုက္ဘူးဗ် ။ မႀကိဳက္တာကေတာ့ မႀကိဳက္တာပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ျခားစနစ္ တစ္ခုနဲ႔ အစားထိုး လုိက္တာမ်ိဳး ဘယ္သူမွ မလုပ္ခဲ့ၾကဘူးေလ။ အခုဟာက လူတိုင္းဖက္ဒရယ္စနစ္ကို သြားၾကမယ္လို႔ ေျပာေနတဲ့ကာလၾကမွ ဘယ့္ႏွယ္ စနစ္ေျပာင္းလိုုက္မွန္း မသိေတာ့ပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့လူေတြကို ေမးၾကည့္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီလို ဆုံးျဖတ္ၿပီး ေၾကညာလိုက္တာလဲ လို႔ေပါ့ ။ သူတို႔ေျပာတာကေတာ့ " ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိတာကို လုပ္တာပါ " တဲ့။ ဒါကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ လက္မခံႏိုင္ပါဘူး ။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတာကို လုပ္ခ်င္မွေတာ့ ဘာမွ လုပ္စရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ သူ႕ဖာသာသူ ျဖစ္လာမွာမို႔ပါ ။ အခုလည္း ၁၄- ျပည္နယ္ဆိုတာ ျဖစ္ေနၿပီးသားပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကို ႏိုင္ငံေရးနားလည္သူတိုင္း ေကာင္းေကာင္း သိၾကပါတယ္။ ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အာဏာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္တာေလးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အားလုံးေျပလည္သြားၿပီလို႔ ဘယ္သူေတြက ေျပာႏို္င္မွလဲ။ အဲဒီလို မဆိုႏိုင္ပါဘူး။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတာကိုဘဲ လုပ္ရင္ " ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္တာ " ကို ဘယ္လို သြားလုပ္မလဲ။ မလုပ္ေတာ့ဘူးလား။ အစဥ္အဆက္လမ္းစဥ္က ေရွးရိုးလမ္းစဥ္ (conservatives) ေတြလို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ေရွးရိုးစဲြဆိုရင္ အခုေခတ္မွာ ဘယ္သူမွ ဆက္ၿပီး ေထာက္ခံက်င့္သုံးခ်င္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေန႔ဒီကာလမွာ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ ခဲြထြက္ေရး မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ပူးေပါင္းေရးဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြအားလုံး လက္ခံထားေနၾကပါၿပီ။ အခုလို အားလုံး ႏွစ္သက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာမွ ကုိယ့္အေပၚမွာ က်ေရာက္လာတဲ့တာ၀န္ကို ေရွာင္ဖယ္လို႔ မရစေကာင္းပါဘူး။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ဖို႔ ၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ျဖစ္ဖို႔ လုပ္တာ မ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့လည္း ကိုယ့္သမိုင္းကိုယ္ေရးတယ္လို႔ဘဲ ေျပာရေတာ့မွာေပါ့။ ကိုယ့္သမိုင္း ကိုယ္ေရးတဲ့ကိစၥမွာ ျပည္သူေတြက ဒီအတိုင္းထိုင္ၾကည့္ေနမယ္လို႔ တြက္ဆရင္ အမွားႀကီးမွားသြားမွာပါ။

၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတာက ကိုယ့္ကို မဲေပးခဲ့တဲ့ ျပည္သူကို မတိုင္ပင္တာပါဘဲ။ မေမးျမန္းတဲ့အျပင္ မသိမေပးတာပါဘဲ။ လ်စ္လ်ဴရႈ ထားလိုက္တာပါဘဲ။ ဒါေခါင္းေဆာင္မႈ လမ္းလဲြေနတယ္လို႔ စြပ္စဲြခဲ့ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ ေျဖရွင္းၾကမလဲ။ ဒီလမ္းစဥ္မွားေနတယ္လို႔ ၀ိုင္းေ၀ဖန္ၾကရင္ ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမလဲ။ သမိုင္းအစဥ္အလာကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး လမ္းစဥ္သစ္ကို တီထြင္တယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လုံဖို႔ လိုပါတယ္။ လမ္းေၾကာင္း အေဟာင္းထက္ ပိုေကာင္းတဲ့အေၾကာင္း ရွင္းလင္းဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဘ၀ေတြကို ျပဌာန္းႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းေတြမို႔ ကိုယ္ဖာသာကိုယ္ ဆုံးျဖတ္ခ်င္သလို ဆုံးျဖတ္လို႔ မရပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ကုိယ့္လမ္းစဥ္ကို ကုိယ္ဘယ္ေလာက္ အာမခံ သလဲဆိုတဲ့ ကိစၥပါ။ ဘယ္ေလာက္ ယုံၾကည္သလဲ ဆိုတဲ့ ကိစၥပါ။ ဘယ္ေလာက္တာ၀န္ယူႏိုင္သလဲ ဆိုတဲ့ကိစၥပါ။ ကိုယ့္အဖဲြ႕အစည္းထဲက ဘယ္ေလာက္ ေထာက္ခံသလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ ယုံၾကည္မႈ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိသလဲ ဆိုတဲ့ကိစၥပါ။ ဒါက ကေလးေတြလို အေပ်ာ္ကစားေနၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ျပည္သူအားလုံးရဲ႕ ဘ၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ့္ၿပိဳင္ဘက္ကို ေက်ာဖို႔ ၊ ႏိုင္ဖို႔ ေလာက္ တိမ္တိမ္ေလးေတြးတယ္ဆိုရင္လည္း မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ ေဘးအႏၱရာယ္ တစ္ခုခုအတြက္ ေျပာင္းရတာပါဆိုရင္လည္း ေျပာင္းတာနဲ႔စာရင္ ေဘးထြက္ထိုင္တာက ပိုေကာင္းပါတယ္။ အခုကိစၥက ရည္တုိကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ အလြန္ကို ရွည္လ်ားတဲ့ တကယ့္ေရရွည္ကိစၥပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အလြန္သတိထား သင့္တဲ့အခ်က္က အခုကိစၥဟာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ လူေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ ဘ၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္လုပ္ခ်င္ သလိုလုပ္လို႔ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ ကိုယ္က ေကာင္းစားသြားၿပီး အမ်ားျပည္သူကေတာ့ ဒုကၡေရာက္ေနရတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္ သင့္ေတာ္ပါ့မလဲဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လာေဆြးေႏြးတဲ့ လူေတြကို အဲဒီအတိုင္း ျပန္ေဆြးေႏြးလိုက္တာပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ ကာယကံရွင္ ေတြကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာရဲပါဘူး။ ေျပာခြင့္လည္း ရႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မွန္တယ္ထင္လို႔ အခု လိုေဆြးေႏြးလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က သေဘာမတူဘူးဆိုရင္လည္း ျပန္ေဆြးေႏြးတာကို ကၽြန္ေတာ္လက္ခံမွာပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လည္း ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ရန္ျဖစ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏို္င္ငံေရး ယုံၾကည္ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ သေဘာထားကဲြႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ယုံၾကည္ခ်က္ ၊ ကိုယ့္လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ကို ကိုယ္တာ၀န္ယူရမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ေရွာင္လဲြလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။

ေထာက္ခံတဲ့လူေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ အဖဲြ႕အစည္း၀င္ေတြ ၊ ပါတီ၀င္ေတြမွာလည္းဘဲ ကန္႔ကြက္ထားမႈ မရွိခဲ့ရင္ ေထာက္ခံတဲ့ သေဘာသက္ေရာက္တာမို႔ တစ္နည္းတစ္ဖုံ တာ၀န္ရွိတာပါဘဲ။ ဒီမုိကေရစီ ပါတီ၊ အဖဲြ႕အစည္းေတြမွာ ပါ၀င္ေနရင္ အနည္းဆုံး အမွားအမွန္ကို ခဲြျခားတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ မ်က္စိမွိတ္ ေခါင္းညိတ့္ေနလို႔ မရပါဘူး။ ဘာေျပာေျပာ ေခါင္းညိတ့္ေနရ တဲ့ဘ၀ ထဲက ရုန္းထြက္ရပါလိမ့္မယ္။ အဖဲြ႕အစည္း အႀကီးအကဲေတြကလည္း ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခြင့္ေတြ ေပးထားရပါမယ္။ ပိိတ္ပင္ထားလို႔ မရပါဘူး။ ကိုယ့္လမ္းစဥ္ကို ကိုယ္ယုံၾကည္တယ္ဆိုရင္ ေ၀ဖန္ခြင့္ ၊ ေဆြးေႏြးခြင့္ ေပးကို ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္လမ္းစဥ္ကိုမွ ကိုယ္မယုံၾကည္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး အေ၀ဖန္ခံရဲေတာ့မွာလဲ။ ေ၀ဖန္ခြင့္ ပိတ္ထားခဲ့တဲ့ သာဓကေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြေလာက္ကိုဘဲ ျပန္ၾကည့္ရင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါေသးတယ္။

အမွန္ကေတာ့ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမို႔ ေျပာေနရတာပါ။ ေမးေနၾကတဲ့သူေတြကိုလည္း ရွင္းမျပဘဲ မထားႏိုင္လို႔ ရွင္းျပေနရတာပါ။ တကယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေျဖဖို႔ ဘာတာ၀န္မွ မရွိပါဘူး။ အခုလို ေ၀ဖန္သုံးသပ္ေပးတာနဲ႔တင္ တာ၀န္တစ္ခုေလာက္ ၿပီးသြားၿပီလို႔ ယူဆမိပါတယ္။ ကာယကံရွင္ေတြကိုလည္း မေမးရဲတဲ့လူေတြ ၊ ကိုင္းဗ်ာ ...... ေမးခ်င္ၾကတဲ့လူေတြ လူကိုယ္တိုင္ ကၽြန္ေတာ့္ဆီ လာမေမးၾကပါနဲ႔ေတာ့ ။ ဒီစာစုေလးကိုဘဲ ဖတ္ၿပီး ကိုယ့္ဖာသာ ဆက္လက္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားၿပီး ဘယ္ဟာအမွန္လဲ ဘာလုပ္ၾကမလဲဆိုတာ ဆုံးျဖတ္ၾကပါေတာ့ဗ်ာ . . . . . ။ 


စိုင္းညြန္႔လြင္

No comments:

Post a Comment