Thursday 24 October 2013

Interview with Messenger

၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာ (၇) ရက္ေန႔ထုတ္ (Vol.4 No.20) Messenger ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးေျဖခန္းကို ျပန္လည္ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။

ေမး- ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို တခ်ိဳ႕ကလည္း မျပင္ဘူး။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ျပင္မယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း အသစ္ေရးဆဲြ မယ္ေပါ့။ ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္တို႔ ပါတီအေနနဲ႔ေရာ ဘယ္လို သေဘာထားရွိလဲ။

ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္တို႔သေဘာထားကို ဆုံးျဖတ္ထားတာရွိပါတယ္။ SNLD ရဲ႕သေဘာထားပါဘဲ။ SNLD ရဲ႕သေဘာထား ကေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ေရး၊ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိေရး၊ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိမယ္။ အဲဒီအခ်က္ ေတြကို ဦးတည္တဲ့ ဖဲြ႕စည္းပုံျဖစ္ဖို႔ အဓိက ဦးတည္တယ္။ ျပင္ခ်င္လည္း ျပင္ေပါ့။ အဲဒီကို ေရာက္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။ ျပင္လို႔ မွ မရလည္း အသစ္ျပန္ေရးဆဲြေပါ့။ ဒါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ သေဘာထားပါဘဲ။ အဓိက ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရည္မွန္း ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပန္းတိုင္ကိုေပါ့ဗ်ာ။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ အတိုင္းေပါ့။ Federated Shan State နဲ႔ ျပည္မ ျဖစ္တဲ့ Burma Proper တို႔ေပါင္းစည္းတဲ့ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေပါ့ဗ်ာ ။ တရားဥပေဒ ေဘာင္ အတြင္းက ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတယ္။


ေမး- ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္အတိုင္း ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္တို႔ ျပင္ခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္က ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား။

ေျဖ- ၁၉၅၈-၆၀ ေလာက္ကတည္းက ႀကိဳးစားလာၾကတာပါ။ ဒီအမွန္တရားကို တည္ေဆာက္လာၾကတာ။ ၂၀၁၅ မမီ လည္း က်န္တဲ့လူေတြက ဆက္သြားမွာဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ထက္မွာ မၿပီးလည္း ေနာက္လက္ထက္မွာ ဆက္သြားမွာ ပါဘဲ။ ၂၀၁၅ လို႔ ပုံေသသတ္မွတ္လို႔ မရပါဘူး။


ေမး- လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းေတြကေကာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ဘယ္လိုသေဘာထား ရွိပါသလဲ။

ေျဖ- ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တညီတညြတ္ထဲ ရွိတာကေတာ့ ၂၀၀၈ က သုံးလို႔မရဘူးလို႔ တညီ တညြတ္ထဲ ေျပာၾကတယ္။ ကဲြျပားတာကေတာ့ တခ်ိဳ႕ကျပင္ခ်င္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း အသစ္ေရးဆဲြခ်င္တယ္။ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းေတြက ေက်ညာထားတယ္။ အမ်ားဆုံးက အသစ္ျပန္ေရးဆဲြခ်င္တာ မ်ားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရွင္းေအာင္ မလုပ္ခဲ့ဘူး။ ဒီပဲြမွာ ဘယ္ႏွေယာက္က ျပင္ခ်င္တယ္။ ဘယ္ႏွေယာက္က အသစ္ေရး ဆဲြခ်င္လည္းဆိုတာ သိေအာင္မလုပ္ခဲ့ဘူး။ မဲခဲြတဲ့ စနစ္မ်ိဳးကို မလုပ္ခဲ့ဘူး။ မလုပ္ခဲ့တာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စိတ္၀မ္းကဲြမွာ စိုးလို႔။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကိုယ့္အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ သေဘာထား သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ မထူေထာင္သင့္ေသးဘူး။ အ ျငင္းပြါးမႈ မလိုေသးဘူး။ ေတာင္ႀကီးေဆြးေႏြးပဲြ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ထဲမွာ အသစ္ျပန္ေရးခ်င္ေရးမယ္ (သို႕မဟုတ္) ျပင္ခ်င္လည္း ျပင္လို႔ ရတယ္။


ေမး- တိုင္းရင္းသားေတြ အခြင့္အေရး ရဖို႔ဆိုရင္ အသစ္ျပန္ေရးဆဲြတာ ျဖစ္မလား။ ျပင္ဆင္တာဟာ ဘယ္ဟာပို ေကာင္းမလဲ။ ဘယ္ဟာက တန္းတူ အခြင့္အေရး ရမလဲ။

ေျဖ- တိုင္းရင္းသားေတြ အခြင့္အေရး ဆိုတဲ့ ဒီစကားလုံးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သိပ္မႀကိဳက္ပါဘူး။ ဒီစကားလုံးရဲ႕ အဓိပၸါယ္က ဘယ္လုိသက္ေရာက္သလဲဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားေတြမွ အခြင့္အေရးရခ်င္တယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ တိုင္းရင္းသားထဲမွာ ဗမာလည္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လူမ်ိဳးစုေတြလည္း တန္းတူအခြင့္အေရးဘဲ ျဖစ္ ခ်င္ပါတယ္။ ပိုလည္း မလိုခ်င္ဘူး။ ပိုလိုခ်င္လည္း မႀကိဳက္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ေလွ်ာ့ၿပီးရတာလည္း မႀကိဳက္ဘူး။ အားလုံးဟာ တစ္ေျပးညီတည္း ရရမွာ။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးဆိုတာ သိပ္မေျပာတာ ပိုေကာင္း မလားမသိဘူး။ ေလွ်ာ့လိုက္ရင္ ေကာင္းမလားမသိဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြက အခြင့္အေရးလိုခ်င္တယ္လို႔ ထင္လားမသိ ဘူး။ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးဆိုၿပီး လုပ္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့သေဘာကေတာ့ ဒါသိိပ္မလိုဘူးလို႔ထင္ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ဥပေဒအရမွာေရာ ၊ တာ၀န္အရာမွာေရာ ရယူခြင့္ရွိသလို တာ၀န္အရာမွာလည္း တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အခုအေျခအေနကေတာ့ ရပိုင္ခြင့္ မရွိဘူး။ တာ၀န္ပဲ ရွိေနတယ္။


ေမး- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံတုန္းက ေဒၚစုက ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုေျပာထား သလဲ။ အသစ္ေရးမွာလား။ ျပင္မွာလားဆိုတာ ဘယ္ဟာကို အေရးသာ သလဲ။

ေျဖ- သူတို႔လည္း မဆုံးျဖတ္တတ္ဘူး။ မဲလည္း မခဲြခ်င္ဘူး။ ဒါ မဲခဲြရမယ့္ ကိစၥလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူထုဆီကို သြားဖို႔ စလုပ္ေနၿပီ။ NLD က ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ျပည္လုံးကို ျခံဳမိသြားတာေပါ့။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ရွိတာ ေပါ့။ သူတို႔ေကာက္ခံတဲ့ စစ္တမ္းက လူထုဆႏၵပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုစစ္တမ္းက ဘယ္လိုျဖစ္မလဲ မသိဘူး။


ေမး- ပါတီက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးမွာ ဖဲြ႕စည္းထားတာဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကိုယ္စားလွယ္မရွိဘူး။ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မတီမွာပါတဲ့ ၁၀၉ ဦးထဲမွာလည္း မပါဘူး။ ဒီေတာ့ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာ ပါတီအေနနဲ႔ ျပင္ဆင္ခ်င္တဲ့အရာေတြ ပါပါ့မလား။

ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီ ျဖစ္ေစခ်င္တာက တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု တစ္စုတည္းကိုပဲ မဟုတ္ဘူး။ လူႏွစ္စု အတြက္လည္း မဟုတ္ဘူး။ တစ္ျပည္လုံးအေပၚမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြ အားလုံးအတြက္ ျဖစ္ေစခ်င္တာပါ။ ကိုယ္တဖဲြ႕ထဲ တစ္စုတည္းအတြက္ ရခ်င္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္တစ္ဦးထဲရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္အတြက္ တိုက္ပဲြ၀င္တာ မဟုတ္ဘူး။ အားလုံးေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဒီေစတနာအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး လုပ္တာ မမွားဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေနရာဘဲ ေရာက္ေရာက္ လုပ္မွာဘဲ။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွ ျပင္ရတာ မဟုတ္္ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကို ဘယ္သူေတြက ဖဲြ႕စည္းထားတာလဲ။ ျပည္သူလူထုက ဖဲြ႕စည္းထားတာပါ။ ၂၀၁၀ မွာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ေရြးခဲ့တယ္ဆိုတာေတာ့ မေျပာေတာ့ဘူး။ ဒါက တစ္ပိုင္း။ ဒီလႊတ္ေတာ္ကို ဖဲြ႕စည္းတာက ျပည္သူလူထုက ဖဲြ႕စည္းတာပါ။ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ေျပာေနတာဘဲ။ ျပည္သူ႕အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ ၊ ျပည္သူ႕ သေဘာထား လႊတ္ေတာ္သေဘာထား ဆိုၿပီး ေျပာေနၾကတာဘဲ။ ဆိုလိုတာက လႊတ္ေတာ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပကပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ေခါင္းထဲမွာလည္း မရွိပါဘူး။ စိတ္လည္း မပူဘူး။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ၊ ဘာပဲ ဆုံးျဖတ္ ဆုံးျဖတ္ ၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာ ရွိတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ သေဘာထားကိုေတာ့ မလြန္ဆန္သင့္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီအေနနဲ႔ မႀကိဳက္တာကို လူသိရွင္ၾကား ေျပာၿပီးသြားၿပီ။ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေဆြးေႏြးတာလည္း မရွိဘူး။ သူတို႔ေရးလိုက္တဲ့ စည္းကမ္းေတြပဲ ရွိတယ္။ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေဆြးေႏြးမယ္၊ ဒါေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မႀကိဳက္ဘူး။ အေျခခံဥပေဒက တစ္ျပည္လုံးနဲ႕ ဆိုင္တာ။ ရန္သူနဲ႔ တိုက္ေနရတာ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း မလွ်ိဳ႕၀ွက္ဘူး။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ေျပာင္ေျပာရမွာပါ။ အရိုးသားဆုံးက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာတာက အရိုးဆုံးပါဘဲ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က မဲခြဲဆုံးျဖတ္မယ္ဆိုတာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ မႀကိဳက္ပါဘူး။ ဘယ္လို စနစ္နဲ႔ မဲခြဲမွာလဲ။ ဒါ မဲခဲြ ရမယ့္ ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ရမွာ။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို စဥ္းစားရမယ္။ ဒါက ပိုၿပီးအေရးႀကီးတယ္။ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာခ်ည္း ျဖစ္သြားမယ္ ဗ်ာ။ ျပည္နယ္ေတြမွာ ျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္ပေစ ဗ်ာ ။ ဒါဆို မရပါဘူး။ ဒီစိတ္က ေကာင္းတဲ့စိတ္ဓါတ္ မဟုတ္ဘူး။ အဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးရမယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲ မေရာက္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။ သူတို႕ ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလုပ္ဘဲ တိုက္ပဲြေတြဘဲ လုပ္ဦးမွာဘဲ။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးက အမ်ားႀကီးကြာသြား မယ္။ ဒါ gap က ဟၿပီးရင္း ဟသြားလိမ့္မယ္။ ၆၂ ခုႏွစ္က အာဏာသိမ္းတုန္းက အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံက အခ်မ္းသာဆုံး၊ အခု ၂၀၁၀ မွာ အရပ္သား အစိုးရကို အာဏာလဲြတဲ့အခ်ိန္မွာ အဆင္းရဲဆုံးျဖစ္သြားတယ္။ ဒါ ဘာေၾကာင့္လည္း စဥ္းစားရမယ္။ ဒါကို ထည့္မတြက္ေသးဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလာက္ မိုက္မဲတဲ့လူ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြ ဘာဆက္လုပ္ၾကမလဲ။


ေမး- တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္မွ ျဖစ္မွာလား။ ဒါကို ျပင္လိုက္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက တကယ္ရမွာလား။

ေျဖ- ၂၀၀၈ က ဘာမွလုပ္လို႔ မရဘူး။ လက္ရွိ အစိုးရ အေနနဲ႔ ဆက္သြားဖို႔ မလြယ္ဘူး။ ဘယ္လိုျပင္မလဲဆိုတာက နည္းနည္းပဲ ျပင္မွာလား။ အားလုံး ႀကိဳက္တာကို ျပင္မွာလား။ ဒါ ေရြးခ်ယ္မႈပဲ။ တကယ္လုိ႔ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳး အားလုံး အတြက္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ျပင္ကိုျပင္ရမယ္။


ေမး- ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ ေစဖို႔ဆိုရင္ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ရမလဲဆိုတာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေလး ေျပာေပးပါ။

ေျဖ- အခ်က္အလက္ အကုန္ေျပာရရင္ မိုးလင္းသြားလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပမယ္။ အဓိက နံပါတ္တစ္ အလိုအပ္ဆုံးနဲ႔ လက္ငင္းအေရးအႀကီးဆုံးက အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီ ခ်က္ ရဖို႔လိုတယ္။ ဒီကိစၥက အျမင့္ဆုံးဘဲ။ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ မရလို႔ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ။ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီ ခ်က္မရဘဲ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေရးၿပီးေတာ့ တကယ္သုံးၾကည့္ အဆင္မေျပဘူး။ ဒီဟာကို လက္မခံတဲ့သူ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ နည္းနည္းေႏွာေႏွာ မဟုတ္ဘူး။ တကယ္ေတာ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ လုပ္ရမွာ။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရင္ ဘာမွေျပာစရာ မလိုဘူး။ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ဆိုတာ အပစ္ရပ္ေနတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြလည္းပါမယ္။ တပ္မေတာ္လည္း ပါရမယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြလည္း ပါမယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္တယ္ဆိုရင္ မရရေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္။ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြရေအာင္ လုပ္ရမယ္။ မရလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ခက္တာေတာ့ ခက္တယ္။ ခင္ဗ်ားက ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာမွာဘဲ။ မရႏိုင္ဘူး။ စိတ္ကူးယဥ္တာဘဲ ၊ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆုတ္သြားလို႕ မရဘူး။ ရေအာင္လုပ္ဖို႔ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္း ႏွစ္ဖက္စလုံး ရွိဖို႔ လိုတယ္။ အားလုံးက စိတ္ေကာင္းေစတနာ ေကာင္း ရွိရင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ရသင့္ပါတယ္။ ရွိၿပီဆိုရင္ ၾကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ NLD ပူးေပါင္းသေဘာတူတယ္။ တပ္မေတာ္က လည္းသေဘာတူလို႔ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သူတို႔လူေတြဘဲ။ ဘာျပင္ခ်င္သလဲ ။ လႊတ္ ေတာ္ထဲ မသြားဘဲ ျပင္ႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ပါတီက ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးရုံပါဘဲ။ ပါတီညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဒီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္က လက္မခံရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ပါတီက ထုတ္ေပါ့။ ဒါ ရွင္းရွင္းေလးဘဲ။ ဒါကို ဘယ္လုိေတြးၾက လဲ မသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အျငင္းမသန္ဘူး။


ေမး- တစည ပါတီက ထုတ္ျပန္ထားတယ္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္တဲ့အခါမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲ အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပင္တာလည္း မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ထုတ္ျပန္တယ္။ ဒါကို ဘယ္လို သေဘာထားပါသလဲ။

ေျဖ- မွန္ပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးတာ မမွန္ပါဘူး။ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ထဲအတြက္ တား ဆီးထားတာလည္း မမွန္ပါဘူး။ ပါတီတစ္ရပ္အေနနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အတြက္ မျပင္ခ်င္ဘူး။ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္အတြက္ အေျခခံဥပေဒက တားထားတာလည္း မမွန္ဘူး။ ဒါကို ႏွစ္ဖက္ေတြးဖို႔ သင့္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ထဲ ေတြးရင္ တိုက္တာ ခုိက္တာ ျဖစ္သြားမွာေပါ့။


ေမး- အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဖို႔ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ ပါ၀င္လာတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူေတြေျပာတာ ကေတာ့ တပ္မေတာ္ကို ပါ၀င္လာေအာင္ စည္းရုံးဖို႔လိုတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာလည္း တပ္မေတာ္ကို ဘယ္ေလာက္ျပင္ဆင္သင့္သလဲေပါ့။ တစ္ခုက ၂၅% နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ သတင္းေတြ ျဖစ္ေပၚေနေတာ့ေလ။

ေျဖ- တပ္မေတာ္က ၀င္ပါေနတာ ကၽြန္ေတာ္ထင္တာဆိုရင္ စိတ္မခ်ေသးလို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကို ဒုကၡမေပးႏိုင္ေအာင္ စိတ္ခ်ရတဲ့ အေနအထားအထိ ဒုကၡမေပးႏိုင္တဲ့ အေနအထားအထိ ဖန္တီးမယ္ဆိုရင္ သူတို႔လက္ခံ မွာေပါ့။ သူတို႔တာ၀န္က ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ဖို႔ေလ။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္နဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ အဖဲြ႕လို႔ေျပာတယ္ေလ။ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္းစားေရးနဲ႔ဆိုရင္ မျငင္းေလာက္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ အသက္ေတာင္ စြန္႔လႊတ္ရဲၾကတာဘဲ။ ရာထူး မ စြန္႔လႊတ္ဘူးဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ရာထူးေလာက္ဆိုတာ အေသးအဖဲြပါ။ အသက္ေတာင္ စြန္႔လႊတ္ရဲေသးတာဘဲ။ ျပည္ပရန္ မရွိဘဲ ျပည္တြင္းစစ္က ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း ေဆာ္ေနၾကတယ္။ အားလုံး ၿပီးဆုံးသင့္ၿပီ ။ တပ္မေတာ္ဖက္ကလည္း နားလည္မႈ ရွိသင့္ၿပီ။ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းေတြကလည္း နားလည္မႈ ရွိသင့္ၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီမူနဲ႔ သြားေနတာ။ တကယ္တမ္းၾကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔နယ္က လူေတြ အမ်ားႀကီးခံရတာ။ ၿပီးေစခ်င္ၿပီ ။ တစ္ဦးခ်င္း လုပ္ေန တဲ့ကိစၥလည္း ၿပီးဖို႔သင့္ၿပီ။


ေမး- လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမွာ တပ္မေတာ္ ပါ၀င္သင့္သလား။ ျပည္ပရန္က မရွိေပမဲ့ ျပည္တြင္းစစ္က ျဖစ္ ေနတာ၊ တပ္မေတာ္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးၾကားမွာ ပါ၀င္သင့္ေသးလား။

ေျဖ- အခုေတာ့ ပါ၀င္ဆဲေပါ့။ ေနာင္ကာလမွာ ဒီမုိကရက္တစ္တုိင္းျပည္မ်ိဳး ျဖစ္လာရင္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း ေတြလည္း နည္းလာရင္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးထဲမွာ မပါသင့္ဘူး။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွလည္း ဒါမ်ိဳး မရွိဘူး။


ေမး- ကာခ်ဳပ္က KNU ဥကၠဌ မူတူးေစးေဖါ နဲ႔ ႏွစ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးအရလည္း ေဆြးေႏြး တယ္။ တျခား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ဆိုရင္ ဘယ္လိုအခန္းက႑က ပါ၀င္သင့္သလဲ။ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရင္ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ၿပီး ေဆြးေႏြးရင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။

ေျဖ- ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မူတူးေစးေဖါ ေတြ႔တဲ့ကိစၥဟာ အင္မတန္ႀကိဳဆိုရမယ့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ တုန္းက အႀကိတ္အနယ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကတဲ့ အဖဲြ႕ေတြ ေပါင္းဆုံေတြ႕တာ ႀကိဳဆိုရမွာပါ။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတာ တိုက္တာခုိက္တာမွ မဟုတ္တာ လက္ခံရမွာေပါ့။ တပ္အပိုင္းအေနနဲ႔ကေတာ့ ထိပ္တိုက္ထိေတြ႕မႈ မရွိေအာင္ ေဆြးေႏြး တာပိုၿပီး လက္ေတြ႕က်ပါတယ္။ အဆုံးသတ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကိစၥဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရတဲ့ အထဲမွာ တပ္မေတာ္ပါ၀င္သင့္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရင္ တပ္မေတာ္က ကာကြယ္ေရးမွာဘဲ ေနသင့္ ပါတယ္။ လတ္တေလာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ အပစ္ရပ္တဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သူတို႔နဲ႕ ေဆြးေႏြးရင္ တပ္မေတာ္အပိုင္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြပါသင့္တယ္။ ဒါမွလည္း အလုပ္ျဖစ္မွာေပါ့။ ဒါရဲ႕ ေနာက္ပိုင္းၾကရင္ တပ္မေတာ္ က ေအးေအးေနလို႔ ရတယ္။


ေမး- UNFC အဖဲြ႕အစည္းက ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုသေဘာထားရွိမလဲ။

ေျဖ- UNFC က အသစ္ေရးပဲ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ က်ေနတာကေတာ့ အသစ္ေရးမလား၊ ျပင္ဆင္ေရးမလားေပါ့။ ႏွစ္ခ်က္ ေပါ့။ သိပ္ျပႆနာ မျဖစ္ေအာင္ အားလုံး၀ိုင္းၿပီးထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ျပင္ဆင္ေရး(သို႔) အသစ္ေရးေပါ့။ ရွစ္ေလးလုံး ေငြရတုသဘင္မွာလည္း ဒီသေဘာဘဲ ေျပာတာဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္ႀကီးမွာ လုပ္ေတာ့လည္း ဒီသေဘာပဲ ျပတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္တုန္းက မြန္ကြန္ဂရက္မွာလည္း ဒီသေဘာပဲ ျပတယ္။ အားလုံးက ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ ေနၾကတာပါ။  


ေမး
- ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္တဲ့အခါ ဖက္ဒရယ္ကို တကယ္ရရင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အခ်င္းခ်င္း မွာေရာ ၊ ခုိင္မာတဲ့ ဥပေဒေရာ၊ သေဘာတူခ်က္ေတြေရာ ရွိလား။ ခ်က္ခ်င္းဖက္ဒရယ္ေပးလိုက္ရင္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ျပႆနာတက္ႏို္င္မယ္ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာလည္း တခ်ိဳ႕ သုံးသပ္ၾကတာ ရွိတယ္။

ေျဖ- ဒါက ျပည္နယ္ေတြကို ေျပာတာေပါ့။ တခ်ိဳ႕ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ဒါကို အၿမဲေထာက္တယ္။ တခ်ိဳ႕က မေပးခ်င္ဘူး။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ေျပာသလဲဆိုရင္ ဗမာမုန္းတီးေရးအတြက္ လုပ္တယ္လို႔ေတာင္ ေျပာၾက တယ္။ ဒါေတြက ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္။ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ယုံၾကည္မႈ ထူေထာင္ဖို႔ ေျပာဖို႔ ခက္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဒါေတြကို ေရွ႕တန္းမတင္သင့္ဘူး။ ျပည္နယ္ေတြမွာ အဆင္သင့္ရွိလား မရွိလားဆိုတာ သူ႔အဖဲြ႕ အစည္းရဲ႕သေဘာထားရွိတယ္။ ဒါေတြက တူခ်င္မွတူမယ္။ တူေနဖို႔ကေတာ့ သိပ္မလြယ္ဘူး။ တစ္ထပ္တည္းက်ဖို႔ မလိုပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဖန္တီးေပးရမယ္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရမယ္။ ညႇိႏိႈင္းရမယ္။ ဒါေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ခြင့္ေပးရမယ္။ ေတာင္ႀကီးမွာ လုပ္တဲ့ပဲြဆိုရင္ ခြင့္ေတာင္းရတယ္။ ၁၅-ရက္ ၂၀ ႀကိဳၿပီးခြင့္ေတာင္းရတယ္။ ဒါေတြက ခက္ခက္ခဲခဲ မျဖစ္သင့္ဘူး။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ခ်င္ရင္ တယ္လီဖုန္းနဲ႔ေကာက္ခ်ိန္းလို႔ရတယ္။ ရသင့္တယ္။ ေဆြးေႏြး ပဲြလုပ္ဖို႔ ဒါကိုခြင့္ေတာင္းေနရမယ္ဆိုရင္ ဒီလုိ အတားအဆီးက မမွန္ဘူး။ သေဘာထားကဲြျပားတယ္ဆိုတာ ညိႇႏိႈင္းခြင့္ရ ဖို႔လိုတယ္။ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးလို႔ ရရင္ သေဘာထားကဲြလဲြတာေတြက ေျပေပ်ာက္သြားႏိုင္တယ္။ ဒါကို ဒီအတိုင္းထားမယ္ ဆိုရင္ ဒီအတိုင္းပဲ ျဖစ္ေနမွာဘဲ။


ေမး- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာတယ္။ NLD ကေတာ့ ျပင္မလား၊ အသစ္ေရးဆဲြမယ္ဆိုတာကို သူတို႔ေတြက မဆုံးျဖတ္ဘူး။ ျပည္သူအသံေတြကိုသာ ေကာက္ယူၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကို ပို႔မယ္လို႔ေျပာတယ္။ NLD ဒီလို လုပ္ေဆာင္ေနတာဟာ ထိေရာက္မႈ ရွိပါ့မလား။

ေျဖ- သူ႔ပါတီကေတာ့ လူထုေတြထဲမွာ ဘာေတြရွိမယ္ဆိုတာကို စစ္တမ္းေကာက္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တားလို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး။ တားဖို႔လည္း မသင့္ဘူး။ SNLD ကလည္း ေကာက္ခ်င္ေကာက္မွာပဲေလ။ ဒီကိစၥက ပါတီရဲ႕သေဘာထား ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ပါတီ သေဘာထားနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ သေဘာထားကို ညိႇရမွာေပါ့။ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ မညိႇဘဲ နဲ႔လည္း သူတို႔ပါတီက ၁၀၉ ဦးေကာ္မတီကို ပို႔ခ်င္လည္းပို႔မွာေပါ့။ ဒါကေတာ့ သူ႕သေဘာပါဘဲ။ မွန္တယ္ ၊ မမွန္ဘူးဆို တာ ဒီအခ်ိန္မွာ ဆုံးျဖတ္လို႔ မရဘူး။ မမွန္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔မွ မရတာ။


ေမး- ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္တာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ အသစ္ေရးတာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၿပီးသြားတဲ့အခ်ိန္ၾကေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြ လုိခ်င္တာေတြ မျပည့္စုံရင္ ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္တို႔ ပါတီအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ က်ရင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

ေျဖ- ဆက္ၿပီးေတာ့ ျပင္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထဲက ေစာင့္လာရတာေလ။ အဓိက ကေတာ့ ရည္မွန္း ခ်က္ ယုံၾကည္ခ်က္ကိုဘဲ လုပ္ေဆာင္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယုံၾကည္တာက ပင္လုံစိတ္ဓါတ္နဲ႔ ေပါင္းလာတဲ့ တန္းတူညီမွ် တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု ျဖစ္ဖို႔ ရည္မွန္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္က ေဖါက္ဖ်က္ေနတယ္။ လက္ခံတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေပၚလာတဲ့အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားရမယ္။ လက္ခံႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြေပၚလာရင္ အားလုံး ေျပေျပလည္လည္ ေအးေအး ေဆးေဆး ျဖစ္သြားမွာပါ။


ေမး- ဆရာတို႔ပါတီအေနနဲ႔ေရာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ statement ထုတ္ရုံဘဲလား။ ဒါမွမဟုတ္ ၁၀၉ ဦး ေကာ္မတီကို ေပးပို႔ဖို႔ ေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳးေကာ ရွိလား။

ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြက ေကာ္မတီနဲ႔ ဘာမွ မပတ္သက္ဘူး။ သူတို႔ေတြကလည္း ဆက္သြယ္လာတာ မရွိဘူး။ သြားေတြ႕ဖို႔လည္း သူတို႔ေတြက လက္ခံခ်င္မွလက္ခံမယ္။ လက္ခံမလား လက္မခံဘူးလား ဆိုတာလည္း မသိဘူး။


ေမး- ေကာ္မတီအေနနဲ႔ကေတာ့ တျခားတိုင္းရင္းသားပါတီေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြ၊ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း ေတြ၊ ျပင္ဆင္ခ်င္တဲ့အခ်က္ေတြ ေပးပို႔လာတယ္ဆုိရင္ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ေတာင္းခံသင့္သလား။

ေျဖ- ေကာ္မတီရဲ႕ သေဘာထားပါဘဲ။ အဓိက ကေတာ့ သူတို႔ျပည္သူကို ဘယ္ေလာက္ခ်စ္သလဲ အေပၚမူတည္ ပါတယ္။ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူထုကို ခ်စ္တယ္ဆိုရင္ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားရင္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ အဖဲြ႕အစည္းေတြဆီ က ေတာင္းယူရမယ္။ သူတို႔ဟာသူတို႔ လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္ေနလို႔ မရဘူး။ မလုပ္သင့္ဘူး။


ေမး- ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဟာ ပါတီထဲမွာ အင္အားအႀကီးဆုံးပါတီတစ္ခုပါ။ မဲစနစ္နဲ႔ သြားရင္ အဲဒီပါတီက သာတယ္။ လူလည္းမ်ားတယ္ေလ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက စိုးရိမ္မႈ ရွိေနတယ္လို႔ သုံးသပ္မႈေတြရွိေန တယ္။ အဲဒီ အေျခအေနကိုဘာမ်ား ေျပာခ်င္သလဲ။

ေျဖ- ရုိးရိုးေလးေျပာရရင္ လူမ်ားတာ၊ လူနည္းတာကို စိတ္ထဲမွာ မရွိဘူး။ အမွန္တရားကိုဘဲ စိတ္ထဲမွာ ရွိတယ္။ လူနည္းလည္း အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္ေနမွာဘဲ။ အမွန္တရားနဲ႔ မမွန္တရားမွာ နည္းတာမ်ားတာ မဆိုင္ဘူး။ အယူအဆပဲ လိုပါတယ္။ မွန္တယ္ဆိုရင္ တစ္ေယာက္ထဲက်န္ခဲ့လည္း ဆက္လုပ္ေနမွာဘဲ။ လူမ်ားေနတာဟာ အမွန္တ ရားမလာခင္အထိေလာက္ဘဲ အက်ံဳး၀င္တာပါ။ ဇါတ္ကားမၿပီးခင္ေတာ့ ေရႊဘက ခဏေတာ့ ခံေနရမွာဘဲ။ ဇာတ္ကား ၿပီးရင္ မင္းသားျပန္ႏို္င္မွာေလ။ လူမ်ားတဲ့အတြက္နဲ႔ အမွန္တရားကို အၾကာႀကီးဖုံးထားလို႔ မရပါဘူး။ ဒီလိုသာဆိုရင္ တရုပ္ျပည္ကို အၿမဲရံႈးေနမွာဘဲ။ လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွာဆုိရင္ တရုပ္လည္း တစ္မဲဘဲ။ အဂၤလန္တို႔ အေမရိကန္တို႕လည္း တစ္မဲဘဲ။ ဘယ္အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံဘဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္မဲဘဲ။ လူမ်ားတိုင္း ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာ လုပ္လို႔ရတယ္ဆိုရင္ အဲဒီစနစ္က မေကာင္းပါဘူး။


ေမး- ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္မွဘဲ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္လို႔ သုံးသပ္ၾကတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရ ေကာ ဥပေဒျဖစ္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေကာ ဘယ္အတုိင္းအတာအထိ ယုံၾကည္မႈ ရွိမယ္ထင္ ပါသလဲ။

ေျဖ- ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေ၀ဖန္ခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဆႏၵျပဳခ်င္တာ တစ္ခုရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အစိုးရဘက္က ေအာက္ေျခကစၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြ စသင့္ေနၿပီ။ အစိုးရဘက္ကလည္း ဒါေတြကို အားေပးသင့္တယ္။ ျဖစ္ႏို္င္ရင္ အစိုးရဘက္က လမ္းေၾကာင္းေတြ ဖြင့္ေပးရမယ္။ အစိုးရက ကမကထျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရက ေကာ္မတီဖဲြ႔ေပးသည္ျဖစ္ေစ ညီလာခံတစ္ခုကို ေကာက္လုပ္ခ်င္တိုင္းေကာက္လုပ္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ႀကိမ္တက္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ၉၃ အမ်ိဳးသားညီလာခံတုန္းက တက္ခဲ့တယ္။ ေကာက္ခါငင္ခါ ေကာက္လုပ္တယ္။ မေအာင္ျမင္ ဘူး။ ဒီအဆင့္ကို ေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္၊ ဒီအဆင့္ကို ေရာက္ခ်င္ရင္ ေအာက္ေျခကစၿပီး ေဆြးေႏြးပဲြေတြ လုပ္ရပါမယ္။ ဒီလို ေဆြးေႏြးလို႔လည္း အုပ္စုဖဲြ႕တယ္ဆိုၿပီး အထင္မမွားေစခ်င္ဘူး။ နီးစပ္ရာေတာ့ ေဆြးေႏြးရမွာဘဲ။ အဖဲြ႕ေတြကလည္း သူတို႔သန္ရာသန္ရာကို ေဆြးေႏြးမွာဘဲေလ။ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္မသိဘဲနဲ႔ အယူအဆခ်င္းမတူတာ ေဆြးေႏြး လို႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ ပါလီမန္ေခတ္တုန္းကလည္း အကဲြအၿပဲေတြ ျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီ။ အကဲြအၿပဲေတြကို သခၤန္းစာ ယူရပါမယ္။ ေအာက္ေျခအဆင့္ေတြကေန တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာသင့္တယ္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ညီလာ ခံတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ႀကိဳးစားသြားရပါမယ္။ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီး။ ဒါေတြကို အခု စလုပ္သင့္ေနပါၿပီ။


ေမး- ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေကာ ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္ ဘာေျပာခ်င္သလဲ။

ေျဖ- ခုနကေျပာသလို အားလုံးက ေစတနာေကာင္းေတြရွိမယ္။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ လိုလားမယ္။ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ျဖစ္တဲ့ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ကို ဆက္ၿပီး သယ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ျဖစ္လာမယ့္ ျပည္နယ္ေတြက ကိုယ္ ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ေတာင္းတယ္ဆိုရင္ ေျမျပန္႔ကလူေတြက ျမင္ေနတာက ျပည္နယ္ေတြကိုဘဲ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရမယ္လို႔ ထင္ေနတာ အမွန္ကေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ပါဘူး။ ေတာ္ေတာ္ကို လဲြေနတဲ့အခ်က္ပါ။ ျပည္နယ္ေတြ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရင္ ရန္ကုန္လည္း ရမွာဘဲ။ ႏိုင္ငံသားအားလုံးက တစ္ေျပးညီ ရၾကမွာဘဲ။ ရွမ္းျပည္နယ္သာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရမယ္ ဆိုရင္ ရန္ကုန္လည္း ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရမွာပါဘဲ။ မႏၱေလးလည္း ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရမွာဘဲ။ မေကြးလည္း ရမွာဘဲ။ အဲဒီလို ရႈေထာင့္နဲ႔ ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ဒီက ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကလည္း ဒီအခ်က္ကို ေျပာရင္ အခုေျပာတဲ့ ရႈေထာင့္က ေနၾကည့္ျမင္သင့္ပါတယ္။


ေမး- NLD က ျပင္ဆင္တဲ့ အခ်က္ကို ဆရာတို႔ ျပင္ခ်င္တဲ့အခ်က္ေတြမွာ မျဖစ္ႏို္င္တာတို႔ ၊ မတူတာတို႔ သေဘာထား ကဲြတာတို႔ ရွိပါသလား။

ေျဖ- ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အျငင္းမပြါးေသးဘူး။ မေဆြးေႏြးေသးဘူး။ ဘယ္အခ်ိန္ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာလည္း မသိ ေသးဘူး။ သူတို႔ေတြကလည္း ဘာမွ မေျပာေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း ဘာမွ မေျပာေသးဘူး။

No comments:

Post a Comment